Thursday, 26 January 2012

Art Journal - no uterine cancer

No uterine cancer
The relief flows through me! Finally got the message: no uterine cancer! This has hung over us for many months. There has been much concern, despair, frustration and grief.

NO: Lettelsen strømmer gjennom meg! Endelig kom beskjeden: ingen livmorkreft! Dette har hengt over oss i mange måneder. Det har vært mye bekymring, fortvilelse, frustrasjon og sorg.

Medium used: pencil, permanent marker, acrylic paint, distress stickles, promarkers and watercolour.
Post a Comment