Monday, 10 October 2011

Potato vacation - Norwegian culture

potetferie

In Norway, all schoolchildren have autumn vacation. This vacation is also called potato vacation. In the old days, the schools had two weeks potato vacation in the autum. Now it is reduced to 2 days, related to a weekend. As the name says, it was a school holiday for school kids to participate in the harvesting of the potato crops. In today's society the family do not depends on the help of children's hands in the harvesting, and the schools' autumn vacation is often regarded as outdated.

Many parents take time off work to be with their children. Some actualy harvest the potato, while others take their children to the mountains(cabin) or the Mediterranean, there are also some who for various reasons stay home. For those who can not take time off, or if it is just the best soulution, send there children on vacation to aunts, uncles, grandparents or other close friends of the family. My youngest boy, Zack, went on potato vacation to his grandmother. This gives him and his grandmother a great opportunity to tie good relationship. It is from this potato vacation that my illustration is inspired.

Norwegian:
Potetferie - norsk kultur
I Norge har alle skolebarn høstferie. Denne ferien blir også kalt potetferie. I gamle dager hadde skolene 2 uker potetferie om høsten. Nå er den redusert til 2 dager knyttet til en helg. Som navnet sier var det skolefri for at skoleungene skulle få delta i innhøstingen av potetavlingene. I dagens samfunn er ikke familien avhenging av å få hjelp av barnehender i potetsinnhøstingen, og skolenes høstferie blir ofte ansett som utgått på dato.

Mange foreldre tar fri fra jobb for å være sammen med barna sine. Noen tar opp potet, mens andre tar med seg barna til fjells eller til Syden, er det også en del som av ulike årsaker må holde seg hjemme. For de som ikke kan ta fri eller bare for det passer best, drar barna på ferie til tanter, onkler, besteforeldre eller andre nære venner i familien. Min yngste gutt Zack dro på potetferie til sin bestemor. Noe som gir han og bestemoren en kjempefin mulighet til å knytte gode relasjonsbånd. Det er fra denne potetferien at min illustrasjon er inspirert.

Tuesday, 4 October 2011

Hello, my lonely blog!

Distracted by the peacock
I'm a bad blogger, leaving you here all alone. We can't all be amazing bloggers, all of the time. I guess this is just a period of time in my life where other things have taken priority. Lots and lots of other things. Well I got distracted. Hopefuly I'll be on track. I really miss blogland.