Friday, 11 January 2013

11/365:2013 ATC ice fishing

11-365 ATC 2013 ice fishing
Ice fishing is fun, easy, and does not cost much.
Security!
When it comes to ice it is safe when the ice is 10 cm, except pole ice. You will meet different types of ice. Steel Ice is strongest, while the pole ice is weakest and very creepy. Pole ice occur in the spring before the ice disappears. It can be thick, but still very treacherous. Assessment of ice is always difficult, especially when there is snow on the ice. If you are unsure, go slowly and drill many holes. This will also allow you to get acquainted with the water.

Bait.
When you use bait, the fish are most interested in what is alive. Maggot and earthworm lasts longer and should be kept cool and dark. There is also a tip that say if you are catching char, you should use canned corn.

Happy fishing!

Want to trade/swap an ATC? Read here to see how: http://ewian.blogspot.no/2012/12/atc-artist-trading-cards.html

Medium used: watercolours and permanent marker.

Norwegian:

Isfiske er gøy, enkelt og koste ikke mye.

Sikkerhet!
Når det gjelder isen det er trygt når isen er 10 cm, unntaket er stav is. Når du fisker vil du møte ulike typer is. Stålis er sterkest, mens stavisen er svakest og svært skumle. Stavis oppstå i løpet av våren før isen forsvinner. Det kan være tykk, men likevel svært farlig. Vurdering av isen er alltid vanskelig, spesielt når det er snø på isen. Hvis du er usikker, gå sakte fram og bore mange hull. Dette vil også tillate deg å bli kjent med vannet.

Agn.
Når du bruker agn, er fisken er mest interessert i hva som er i levende. Maggot og meitemark varer lenger og bør oppbevares kjølig og mørkt. Det er også et tips som sier at hvis du er fanger røye, bør du bruke hermetisk mais.

Skitt fiske!


No comments: