Monday, 31 December 2012

ATC - Artist Trading Cards

365 ATC cards
365 cards ready to go.

Artist Trading Cards are individual art miniatures, small editions and, most importantly, self-produced.

These cards pass hand to hand. Anybody can produce these art cards, artists make ATC for trade or self-promotion. The only rule for these cards is their 64 x 89 mm (2.5 by 3.5 inch)
There is no standard thickness for ATCs but people customarily make them thin enough to fit inside standard card-collector pockets, sleeves or sheets. The cards are created as unique works or small limited editions of prints. Artists generally sign and date the back, and may also include a title and contact information.

ACEO
An offshoot of Artist Trading Cards are the "Art Cards, Editions, and Originals", ACEO. ACEOs originated when some artists began to create cards to sell, in addition to trading among themselves.

Do you make ATCs? Want to trade - swap?

I have cut 365 cards ready to be illustrated and decorated. My plan is to make one for everyday for the next year and hopefully trade them.
all set for a year of ATCs
Getting ready for a year of making 365 ATCs.

Trading - swapping/ You create a card that I get, and you get a card back.
Send me an email at post@ewian.com and tell me which card you would like to trade, and I will reserve it for you. You can make the card in any material, paper, cloth, paint, ceramics, knitted or sewn. The only limit are your imagination. Create a card that represents you.

You will have one month to create and send your card to me at:
EWian(Eli Wian),
Bjorkasvn.93,
N-8540 Ballangen
Norway.

When I get your card I will send you the card you wanted in return, well wrapped against the postal rough treatment.

Please remember to write the date and sign the card.

Norwegian:

365 kort klare. ATC - Artist Trading Cards, Kunstnernes bytte kort er individuelle kunst miniatyrer og viktigst av alt, egenproduserte.

Kortene er laget som unike verk eller små begrensede utgaver av trykk. Man signerer og datere bakesiden, man kan også inkludere en tittel og kontaktinformasjon.


Kortene passerer fra hånd til hånd, fra person til person. Hvem som helst kan lage kunst kort, kunstnere lager ATC for handel eller egenreklame. Den eneste regelen for disse kortene er deres 64 x 89 mm (2,5 med 3,5 tommer). Det er ingen standard tykkelse for ATC-ene, men folk lager de vanligvis dem tynne nok til å passe inn standard kort-samleren lommer.


ACEO
En avlegger av ATC er ACEO - "Art Cards, Editions, and Originals", "kunst kort, utgaver, og originaler". ACEO'er oppsto da noen kunstnere begynte å lage kort for å selge, i tillegg til bytte seg imellom.


Lager du ATC-er? Kunne du tenke deg å lage en? Har du lyst å bytte?

Jeg har kuttet 365 kort klar til å bli illustrert og dekorert. Min plan er å lage en for hver dag for det neste år og forhåpentligvis bytte dem.

Hvordan bytte med meg/ Du lager et kort som jeg får og du får et kort tilbake.
Send meg en epost på post@ewian.com og fortelle meg hvilket kort du ønsker å bytte, og jeg vil reservere det for deg. Du kan lage kortet i hvilket som helst materiale , papir, tøy, maling, keramikk, strikket eller sydd. Her er det bare fantasien som setter grenser. Lag et kort som representerer deg.

Du har en måned på å lage og sende kortet til meg:
EWian (Eli Wian),
Bjørkåsvn.93,

8540 Ballangen
Norge

Når jeg får kortet vil jeg sende deg kortet du ønsket i retur, godt innpakket mot postvesenet røffe behandling.

Vennligst husk å skrive dato og signere kortet.
No comments: